shape shape shape shape shape shape
Icon_catalog
Alege împrumutul care ţi se potriveşte
shape shape shape shape shape shape
Icon_Hand
Servicii de economisire
shape shape shape shape shape
Icon_Ajutor
Ajutoare nerambursabile pentru membri și familiile acestora

AllHands
  • Împrumuturi accesibile imediat după înscriere
  • Flexibilitate și transparență
  • Oferte stimulative pentru membrii care desfășoară mici afaceri, inclusiv agricultură
  • Credite cu garanție oferită de UE
shape

Casa de Ajutor Reciproc STRAJA este o instituție financiară nonprofit care oferă un pachet divers de servicii financiare și nefinanciare. Activitatea noastră are la bază ajutorul reciproc al celor aproape 9000 de membri proprietari de fonduri sociale și împrumutați, fondurile fiind plasate membrilor care au nevoie de împrumut/credit. Înscrierea se poate face de la distanță sau la una dintre cele 16 locații situate în 4 județe. Echipa noastră operează cu un grad ridicat de performanță, oferind consiliere pe întreaga durată a activității.

 

bg img Mission

Misiunea Noastră

Misiunea C.A.R. STRAJA constă în oferirea serviciilor financiare de creditare, economisire și educație financiară, drept parteneri de încredere pentru satisfacerea nevoilor financiare personale și de dezvoltare ale membrilor. Valorile noastre principale sunt: angajamentul civic, profesionalismul, competența, responsabilitatea, credibilitatea, integritatea și eficiența. C.A.R. STRAJA își propune dezvoltarea pe întreg teritoriul țării prin deschiderea unor noi filiale sau asociații, cât și prin atragerea membrilor din diferite segmente ale societății: salariați, persoane fizice autorizate, mici întreprinzători, fermieri, administratori și patroni ai unor societăți comerciale.

9201

Membri

https://www.carstraja.ro/sites/default/files/2022-05/Misiunea%20noastra%202.jpg

4491

Membri cu Împrumut

14

Sucursale

4

Județe

24

Salariați

Certificarea Comisiei Europene

3

Tipuri de Servicii

30 ani de traditie

33

de Ani de Tradiție

task-list-square-lined
Alege împrumutul care ţi se potriveşte
Vezi detalii
banknote
Servicii de economisire
Vezi detalii
group
Ajutoare nerambursabile pentru membri și familii
Vezi detalii
tiles-list-filled
Alte servicii
Vezi detalii

Întrebări frecvente

Împrumutul este o formă de finanțare acordată membrilor de către C.A.R., prin intermediul căruia Beneficiarul primește o sumă de bani și se obligă să o ramburseze în rate, într-un termen prestabilit. Suma finanțată va fi în directă corelație cu fondul social propriu pentru împrumut tradițional și/sau cu veniturile solicitantului, sau doar cu veniturile solicitantului pentru împrumutul opțional.

*Se recomandă ca fiecare membru C.A.R. să evalueze cu extremă atenție "noua datorie" în cadrul bugetului familial de cheltuieli și venituri, luând în considerare atât costul total al împrumutului cât și rata lunară ce trebuie plătită, ce se va adăuga (rata lunară) altor obligații de plată lunare, cum ar fi utilități, rate ale altor împrumuturi, etc.

Împrumutul poate fi solicitat de către membri Casei de Ajutor Reciproc Straja cu excepția membrilor minori și care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- sunt membri C.A.R.;

- au capacitate de rambursare care poate fi dovedită prin prezentarea fișei de salariu (adeverință) pentru salariați, a cuponului de pensie pentru pensionari, a declarației de venituri pentru activități autonome.

*Pentru sumele care depășesc fondul social, se vor solicita garanții personale (coplătitor și/sau giranți) care își asumă responsabilitatea de a plăti în caz de nerespectare de către Beneficiar. Aceștia trebuie să prezinte o documentație ce susține propria capacitate de rambursare ca în cazul titularului de împrumut.

Acordarea unui împrumut poate fi refuzată în situația în care capacitatea de rambursare este insuficientă și împreună cu alte angajamente ar depăși maxim 1/3 din venit, solicitantul are deja alte împrumuturi în derulare, are în istoric împrumuturi întârziate, este girant la un împrumut care face obiectul unui dosar execuțional.

*Pentru a se stabili în mod corect capacitatea de rambursare a solicitantului de împrumut, C.A.R. va consulta baza de date Centrala de incidență a C.A.R., portalul judecătoriei de pe raza domiciliului, informații de la A.N.A.F., registrul comerțului dacă este cazul, etc. În cazul în care împrumutul nu este aprobat, C.A.R. va furniza o motivație a refuzului.

Rata dobânzii reprezintă costul împrumutului, ceea ce trebuie să plătească pentru acest împrumut. Cuantumul procentului dobânzii nominale este stabilit în funcție de piața creditelor de consum. C.A.R. practică dobândă fixă și este calculată zilnic utilizând soldul împrumutului.

Cu titlu de exemplu regăsiți în casetele informative împreună cu calculele de dobândă  la  tipurile de împrumuturi.

Dobânda anuală efectivă exprimă sub formă procentuală costul total al unui împrumut.

*Nu trebuie confundat DAE cu rata dobânzii. DAE este doar un indicator care se exprimă în formă procentuală și nu este utilizat în calculul dobânzii plătite de membru.

faq-image
shape shape shape shape shape shape

Ești deja membru? Plătește online

Plata se poate realiza online prin intermediul formularului, sau prin transfer bancar în unul dintre conturile deschise în lei sau euro. Află mai multe detalii.