Principiul fundamental de organizare și funcționare al C.A.R. STRAJA, este independența în raporturile cu alte organizații obștești, organizații politice, sindicate, organe economice, de stat sau administrative.

  • Statutul C.A.R. STRAJA
  • Legea nr.122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunilor acestora;
  • Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații;
  • Legea nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare;
  • Regulamentul BNR nr.20/2009 privind instituțiile financiare nebancare;