În anul 2022, am obţinut Diploma de recertificare de la Comisia Europeană, pentru continuarea conformării cu prevederile Codului de bună conduită în activitatea de creditare.

certificat de conformare