În data de 17.10. a.c, la Bruxelles, în cadrul ceremoniei dedicată instituțiilor care au aderat și au fost certificate pe parcursul anilor 2018-2019, Casei de Ajutor Reciproc STRAJA i s-a decernat de către reprezentanții Rețelei Europene de Microfinanțare - Diploma/Certificatul European de Bună Conduită în domeniul microfinanțării. Suntem bucuroși să informăm membrii noștri că din 17 instituții certificate, 8 sunt Case de Ajutor Reciproc din Asociația C.A.R. Regiunea Vest. C.A.R. STRAJA a obținut Diploma/Certificatul de Conformare cu Codul European de Bună Conduită pentru activitatea de microfinanțare, acordat de Comisia Europeană – DG Employment și Social Affairs and Inclusion (EaSi-Ta).

 

Certificarea Comisiei Europeane pentru conformarea cu bunele practici europene în activitatea de microcreditare, s-a acordat în urma evaluării procedurilor și proceselor interne de microcreditare și a performanței economico-fiananciare a C.A.R. Straja, la recomandarea evaluatorului independent Microfinanza Rating.

 

În cadrul procesului de conformare, evaluare și certificare C.A.R. Straja a beneficiat de instruire și consultanță prin programul european Employment and Social Innovation (EaSi – Technical Assistance) acordată de grupul de experți ai Frankfurt School of Business and Management.

 

Certificarea europeană obținută de către C.A.R. Straja atestă nivelul european de performanță și bune practici în desfășurarea activităților de microcreditare destinate membrilor C.A.R.

Certificat grup grup doua persoane certificare